Krukas koppeling Kubota - Kubota : B1-14, B1-15, B1200, B1400, B1402, B1500, B1502, B1550, B1600, B1702, B1750, B4200, B5000, B5001, B5200, B6001, B6100, B6200, B7000, B7001, B7100, B8200, B9200, Excavator, KH35, KH41, KH51 Zen-Noh : ZB1200, ZB1400, ZB1402, ZB1500, ZB1502, ZB1600, ZB1702, ZB5000, ZB5001, ZB6001, ZB6100, ZB6200, ZB7000, ZB7001, ZB7100

Krukaspakking koppelingszijde - OE - id.15261-04360
Motoren D650 D750 D850 D950 Z650

Verkrijgbaar in ONS magazijn

Referencie 15263-04360
0.05 kg

Beschrijving

Krukaspakking koppelingszijde - OE - id.15261-04360
Motoren D650 D750 D850 D950 Z650

Meer informatie

Product Type Motorblok
Modelen Kubota B1-14, B1-15, B1200, B1400, B1402, B1500, B1502, B1550, B1600, B1702, B1750, B4200, B5000, B5001, B5200, B6001, B6100, B6200, B7000, B7001, B7100, B8200, B9200, KH-35, KH-41, KH-51
Modelen Zen-Noh ZB1200, ZB1400, ZB1402, ZB1500, ZB1502, ZB1600, ZB1702, ZB5000, ZB5001, ZB6001, ZB6100, ZB6200, ZB7000, ZB7001

Merken - Modellen